AfDal AfKernel AfGroup Type definitions


Data Structures

struct  _AfDalAfKernelAfGroup
 Structure representation for AfDalAfKernelAfGroup. More...

Defines

#define AFDAL_AFKERNEL_AFGROUP(obj)   G_TYPE_CHECK_INSTANCE_CAST((obj), afdal_afkernel_afgroup_get_type(), AfDalAfKernelAfGroup)
 Allows to cast an AfDalDataNode into an AfDalAfKernelAfGroup.
#define AFDAL_IS_AFKERNEL_AFGROUP(obj)   G_TYPE_CHECK_INSTANCE_TYPE((obj), afdal_afkernel_afgroup_get_type ())
 Allows to check if the given reference is an AfDalAfKernelAfGroup.
#define AFDAL_TYPE_AFKERNEL_AFGROUP   (afdal_afkernel_afgroup_get_type())
 GObject GType definition for AfDalAfKernelAfGroup.

Typedefs

typedef _AfDalAfKernelAfGroup AfDalAfKernelAfGroup
 Type definition for AfDalAfKernelAfGroup data node.

Functions

AfDalAfKernelAfGroupafdal_afkernel_afgroup_copy (AfDalAfKernelAfGroup *source)
 Allows to make a copy for the given AfDalAfKernelAfGroup object.
AfDalAfKernelAfGroupafdal_afkernel_afgroup_new (gint id, gchar *name, gchar *description)
 Creates a new instance for AfDalAfKernelAfGroup.