AfDal AfKernel AfUser Type definitions


Data Structures

struct  _AfDalAfKernelAfUser
 Structure representation for AfDalAfKernelAfUser. More...

Defines

#define AFDAL_AFKERNEL_AFUSER(obj)   G_TYPE_CHECK_INSTANCE_CAST((obj), afdal_afkernel_afuser_get_type(), AfDalAfKernelAfUser)
 Allows to cast an AfDalDataNode into an AfDalAfKernelAfUser.
#define AFDAL_IS_AFKERNEL_AFUSER(obj)   G_TYPE_CHECK_INSTANCE_TYPE((obj), afdal_afkernel_afuser_get_type ())
 Allows to check if the given reference is an AfDalAfKernelAfUser.
#define AFDAL_TYPE_AFKERNEL_AFUSER   (afdal_afkernel_afuser_get_type())
 GObject GType definition for AfDalAfKernelAfUser.

Typedefs

typedef _AfDalAfKernelAfUser AfDalAfKernelAfUser
 Type definition for AfDalAfKernelAfUser data node.

Functions

AfDalAfKernelAfUserafdal_afkernel_afuser_copy (AfDalAfKernelAfUser *source)
 Allows to make a copy for the given AfDalAfKernelAfUser object.
AfDalAfKernelAfUserafdal_afkernel_afuser_new (gint id, gchar *nick, gchar *description)
 Creates a new instance for AfDalAfKernelAfUser.