#define AFDAL_GET_NODE afdal   )     (afdal ? afdal->node : NULL)
 

Returns the AfDalDataNode inside the given AfDalNodeData object.

Parameters:
afdal The AfDalNodeData to get the node from.
Returns:
The AfDalDataNode inside or NULL if fail.